Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dle nových licenčních podmínek se nyní RES Plus registruje stejným způsobem jako software EVI 8 , nebo SKLAD Odpadů 8. Na každý uživatelský účet (v případě síťové instalace), popř. PC (v případě lokální instalace) je vyčerpána jedna zakoupená licence. Licence je nepřenosná, tzn. že již není možné využití jedné licence pro více uživatelských účtů.

...