Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Obsah

PDF Návod k obsluze čtečky

Postup založení subjektu podle občanského průkazu

Založení subjektu dle OP v agendě Subjekty

Údaje z občanského průkazu do programu můžete dostat vícero způsoby. Jedním z nich je vytvoření subjektu přímo v agendě Subjekty, kde se v horní nabídkové liště nachází ikona .

  • Po kliknutí na tuto ikonu zareaguje čtečka OCR a vyzve uživatele k přiložení občanského průkazu
  • Po zhasnutí modré kontrolky na čtečce přiložte občanský průkaz na sklo čtečky a vyčkejte, než se doklad vyfotí a než vás přístroj vyzve k otočení dokladu. To poznáte tak, že se kontrolka rozbliká bílou barvou. 
  • Po otočení dokladu vyčkejte znovu na záblesk při pořízení fotografie dokladu. 
  • Systém několik vteřin doklad zpracovává, nesundávejte jej tedy ze skla čtečky, dokud se nerozsvítí kontrolka zelenou barvou. V tu chvíli můžete doklad sejmout.

Po tomto procesu program Sklad Odpadů 8 ověří, jestli zadaný subjekt již v databázi neexistuje. Pokud neexistuje, program jej automaticky založí se všemi údaji, které se na občanském průkazu nachází. Když nastane situace, v níž program v databázi najde již existující totožný nebo podobný subjekt, nabídne uživateli možnost založit takovýto subjekt znovu nebo onen stávající upravit podle nových údajů, které čtečka načetla.

Přidání občanského průkazu při pořizování příjemky

Není nutné před každým vytvořením záznamu příjemky zakládat subjekty v jejich vlastní agendě. Subjekt si můžete vytvořit i přímo přes formulář zadávání příjemky. Na něm naleznete položku Číslo průkazu a vedle ní ikonu  pro spuštění procesu čtečky OCR. 

  • Po kliknutí na tuto ikonu zareaguje čtečka OCR a vyzve uživatele k přiložení občanského průkazu
  • Po zhasnutí modré kontrolky přiložte občanský průkaz na sklo čtečky a vyčkejte, než se doklad vyfotí a než vás přístroj vyzve k otočení dokladu. To poznáte tak, že se kontrolka rozbliká bílou barvou.
  • Po otočení dokladu vyčkejte znovu na záblesk při pořízení fotografie dokladu. 
  • Systém několik vteřin doklad zpracovává, nesundávejte jej tedy ze skla čtečky, dokud se nerozsvítí kontrolka zelenou barvou. V tu chvíli můžete doklad sejmout.
  • Při správném nastavení ukazuje průběh skenování a zpracování i SKLAD8. Stav lze tedy poznat jak ze čtečky, tak i z programu.

Program nejen vyplní pole Číslo průkazu, ale vytvoří celý subjekt včetně jména, adresy a čísla průkazu tak, jak je to na přiložené kartičce a uloží ho do databáze.

 

 

Nastavení v Možnostech programu

V Možnostech programu v položce Příjemky lze ve spodní části okna nastavit automatické ukládání subjektu z dat, která načte čtečka OCR.

 

 

 

 

  • No labels