IS ENVITA rozlišuje, či chce užívateľ dáta iba zobraziť alebo ich chce meniť či zadávať . Pre zobrazenie dát slúži základný prehľad (niekedy nazývaný tiež  grid), o ktorého možnostiach sa dočítate Práca s prehľadmi. Pre zadávanie údajov alebo zmenu zadaných údajov slúži editačný formulár. Pomocou neho možno napríklad založiť nový subjekt alebo opraviť údaje na už vytvorenej dávke odpadu. Pre každú agendu je samozrejme formulár iný, pretože sa zadávajú odlišné údaje. V tejto kapitole je popísaná všeobecná práca s formulármi.

Tlačidlové funkcie

Obvykle obsahuje editačný formulár tieto funkcie (tlačidlá v hornej lište):

Uložiť a zavrieť

Funkcia umožní uložiť dáta zadané vo formulári a zároveň zavrie formulár. 

Uložiť a nový

Funkcia umožní uložiť dáta zadané vo formulári a zároveň otvorí nový prázdny formulár pre zadanie ďalšieho záznamu.

Zavrieť

Uzavretie formulára a návrat do prehľadu uložených záznamov. Ak boli niektoré dáta od posledného uloženia zmenené, potom je užívateľ požiadaný, či chce zmenené údaje uložiť alebo nie a zachovať tak pôvodné hodnoty od posledného uloženia.

Priechod formulárom

Každý formulár obsahuje určité položky, ktoré môžu alebo musia byť vyplnené. Medzi položkami sa môžete pohybovať pomocou klikania ľavým tlačidlom myši  - kurzor skočí na vami požadované (vybrané) pole. Druhou variantou je pohyb pomocou klávesy TAB alebo ENTER. V tomto prípade sa kurzor vždy nastaví na ďalšie pole, ktoré nasleduje za aktuálne vybratým.

Pole, do ktorých sa nedá zapisovať alebo vyberať hodnotu, sa vynechajú.
Tu je chyba: Enterom alebo Tabulátorom je možné skočiť na šedé pole.

 

Povinné a prístupné položky

V každom formulári existujú položky, ktoré sú povinné.  To znamená, že bez ich vyplnenia nie je možné dáta vo formulári uložiť. Môže ísť napríklad o kód odpadu, názov subjektu apod. Tieto polia sú vo formulári označené žltou farbou.

Niektoré položky môžu byť nedostupné, čo znamená, že v určitom prípade (v závislosti na iných hodnotách) ich nie je možné vyplniť. Tento prípad môže nastať napr. na dávke odpadu pri použití kódu nakladania P-Z, kde sa zneprístupní položka Partner. Táto položka sa totiž vypĺňa len v prípade, že sa vyplní partnerský spôsob nakladania, napr. P-V.

 

Vyplňovanie hodnôt

Jednotlivé hodnoty v editačných poliach je možné vyplňovať niekoľkými spôsobmi: 

  • Zápisom textu z klávesnice
  • Zápisom textu a výberom z Našepkávača

  • Výberom z číselníka pomocou kliknutia na ikonu Centrum informácií ENVITA> _Zadávanie dát vo formulári> Tlačidlo_Otvorit_ciselnik.png - toto je možné použiť napr. u PSČ, ZÚJ, kódu nakladania
  • Výberom z prednastavených hodnôt pomocou rozkliknutia tlačidla šípky Centrum informácií ENVITA> _Zadávanie dát vo formulári> Tlacidlo_Vyber_moznosti.png - toto je možné použiť napríklad pre výber dátumu nakladania s odpadom alebo výber kategórie odpadu
  • Zaškrtnutím poľa   - toto je možné použiť napríklad na určenie, či je adresa prevádzky zhodná s adresou sídla 


Formulár subjektu

Formulár dávky odpadu