Výběr subjektu - sídla

Výběr IČZ nebo IČP - https://jira.inisoft.cz/browse/ISENVITA-1515, výběr z více provozovatelů https://jira.inisoft.cz/browse/ISENVITA-1476

Kontrola při zakládání subjektu na zaniklé - https://jira.inisoft.cz/browse/ISENVITA-1413

Kontrola na povolené převzetí odpadu proti RES při ukládání dávky odpadu

Import dat - automatická oprava Název, Typ subjektu, Adresa sídla

Kontroly se týkají pouze Subjekt s IČO a Obec

Databáze RES vzniká na základě dat získávaných z Českého statistického úřadu (ČSÚ), z Rejstříku živnostenského podnikání (RŽP) a z Registru zařízení systému ISOH. Obsahuje přes 5 milionů záznamů včetně veřejných údajů o provozovnách, zařízeních, obchodnících a skladech u původce (IČP, IČZ, IČOB, IČS), spolu s doplňkovými informacemi, jako je například seznam činností na provozovnách nebo seznam povolených odpadů k převzetí do zařízení.

Co všechno databáze RES obsahuje?

Jsou to tři základní registry a na ně navazující funkce:

Jak RES pomůže plnit legislativní povinnosti?

V rámci výpisu provozoven a zařízení k vybranému IČO doplní základní identifikační údaje o provozovně k danému IČO, které jsou evidovány v rejstříku živnostenského podnikání.

Napomůže také k dohledání identifikátoru k existujícím provozům, které v databázi subjektu již jsou zavedeny.

Provede kontrolu v evidenci odpadů za předávaný či přebíraný odpad odpovídající rozsahu povolení daného zařízení ve vazbě na termín platnosti souhlasu s jeho povolením.

V rámci IČO definuje RES příslušný typ subjektu:

Obsah