Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis:

Pod kódem nakládání xN2 nebo xR10 lze zemědělci předávat nebo na zemědělskou půdu ukládat pouze upravený kal určitých katalogových čísel.

Doporučení:

Zkontrolujte, že při nakládání xN2 nebo xR10 (neboli AN2, AR10, BN2, BR10, CN2 a CR10) není uveden odpad jiného katalogového čísla než 19 08 05, 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05.
Jiný kal či odpad s kódy nakládání xN2 nebo xR10 uvádět nelze.

Příklad:

Správný kód nakládání