Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis

Pod kódem nakládání xN2 nebo xR10 (kde x může nabývat hodnot A, B nebo C) lze zemědělci předávat nebo na zemědělskou půdu ukládat pouze upravený kal určitých katalogových čísel 020204, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705 a 190805.

Řešení

V agendě Odpady vyhledejte chybnou dávku a proveďte její opravu. Nejčastěji bývá problém v chybném zadání kódu nakládání (překlepu), kdy místo AN3 uživatel zadá AN2.

Chybný kód nakládání AN2