Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis

Tato kontrola prověřuje, není-li přiložený List č. 5 u provozovny subjektu typu Obec s vyplněným IČZ, IČOB či IČS. Dle metodiky MŽP musí být List č. 5 připojen k hlášení za provozovnu s vyplněným IČP nebo Interním IČP, kde je zároveň uvedena i produkce odpadů za občany.

Řešení

Hodnoty na List č.5 zadejte u odpovídající provozovny. Vyberte si na záložce Odpady volbu Hlášení / Hlášení o produkci a nakládání s odpady. V zobrazené záložce vyberte provozovnu s IČP a použijte tlačítko Parametry. V zobrazeném okně přejděte na záložku List č. 5 a vyplňte požadované hodnoty. Naopak u provozovny, kde byl List č. 5 vyplněn chybně, ho musíte obdobným způsobem odstranit.

Vyplnění Listu č. 5