Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis

Tato kontrola zjišťuje, zda množství vzniklé po úpravě odpadu (stejného katalogového čísla) není větší než původní množství odpadu před úpravou. Nově vzniklého množství nesmí být více než 110% původního množství a zároveň více než 1 tuna. Program množství upraveného odpadu počítá ze záznamů s kódy nakládání xR12xD8xD9xD13xD14xN14, množství vzniklého stejného druhu odpadu počítá ze záznamů s kódem nakládání BN40.

Řešení

Překontrolujte zadané dávky odpadu, zda jsou správné a žádná nechybí. Opravte chybná množství, případně kód nakládání. Pokud dochází ke změně katalogového čísla odpadu, pak je potřeba zadat kód nakládání A00.

Příklad

Po vytřídění železa vzniklo více odpadů, než bylo tříděno