Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Téma

2. ročník segmentovo zameraného webinára, ktorý je určený pre spoločnosti, ktoré nakladajú s odpadmi pod činnosťami V, R a D.

Obsah

  • výklad zmien v legislatíve špeciálne zameraných na povinnosti
  • praktická ukážka plnenia evidenčných povinností v elektronickej podobe


Odborný lektor: Ing. Peter Gallovič

 

Webinár Vám pomôže zorientovať sa v aktuálnej legislatíve s dôrazom na zmeny, ktoré vstúpili do platnosti v priebehu roka 2022 a ktoré nás čakajú od 1.1.2023.

Súčasťou webinára bude aj diskusia a simulácia prevádzkových procesov pre spoločnosť, ktorá nakladá s odpadmi v zmysle zákona a má udelené povolenie na zber a na zhodnotenie odpadov. 

Priebeh

08:30 - 09:00 Registrácia účastníkov školenia

09:00 - 11:00 Výklad aktuálnej legislatívy, lektor: Ing. Peter Gallovič 

11:00 - 11:30 Diskusia, prestávka

11:30 - 12:30 Ukážka prác a simulácie z praxe v IS ENVITA, diskusia

Cena

Štandardný účastnícky poplatok je 99 EUR bez DPH.

Zvýhodnená cena pre zákazníkov INISOFT: 79 EUR bez DPH (do poznámky v prihláške prosím uveďte: "ZAK INISOFT").

Termín a miesto

18.10.2022 o 09:00 

online prostredníctvom aplikácie Skype, link spolu s pokynmi pre pripojenie Vám bude zaslaný deň pred webinárom

 

Prihláška na školenie

Toto školení momentálně není možné objednat. Kontaktujte naše obchodní zástupce pro více informací.