Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pro potřeby práce s více záznamy najednou, tzv. hromadné operace existuje ve vybraných přehledech první sloupeček, ve kterém je možné na zvoleném řádku / řádcích provést zaškrtnutí. Tím se řádek stává označeným a bude brán v potaz při hromadných operacích.

Sloupec pro označování záznamů

Všechny zobrazené řádky lze vybrat najednou pomocí zaškrtnutí pole nad sloupečkem. Opakovaným kliknutím do tohoto pole dojde ke zrušení označení u všech zobrazených řádků.

Označení nebo odznačení všech zobrazených řádků

Hromadné operace nad označenými záznamy berou v potaz i nastavený filtr. To znamená, že na označené, ale nezobrazené záznamy nebude hromadná operace aplikována.