Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis

Oprávněné osoby v průběžné evidenci musí mít nejen povolení, ale musí být v provozu.

Řešení

V detailu kontroly jsou vypsány všechny oprávněné osoby, které za zvolený ohlašovací rok nebyly v provozu. Pokud bylo uveden špatný (např. starý) identifikátor, oprava se provede jeho přepsáním u inkriminovaných subjektů.

Pokud je zakoupený modul RES, je možné aktuální identifikátor vyhledat pomocí tlačítka  po zadání IČO nebo názvu.

Pokud skutečně bylo zařízení / obchodník / sklad u původce v provozu za daný rok, může se jednat o chybu v registrech. V takovém případě doporučení ignorujte a doporučujeme upozornit příslušný KÚ na tuto nesrovnalost.

Změna identifikátoru