Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis

Sídlo ohlašovatele musí mít oficiální adresu.

Řešení

Opravu lze provést ručním přepsáním adresy sídla nebo použít tlačítko  pro načtení celé adresy sídla z databáze RES.

Lze také využít funkci Kontrola subjektů podle RES, která kromě dalších případných nesrovnalostí odhalí i rozdíly v adrese sídla. Agenda pak umožňuje jak ruční, tak automatickou opravu.

Změna adresy sídla