Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis

Kromě jiných informací musí list č. 1 ročního hlášení obsahovat také údaje o osobě, která hlášení vyplnila, včetně kontaktů - telefon a emailová adresa.

Řešení

Údaje o ohlašovateli se nachází v parametrech hlášení, které lze otevřít v agendě Hlášení - Odpady pod tlačítkem  Parametry. Po stisknutí tlačítka se otevřou parametry vybraného hlášení, kde je nutné v sekci Ohlašovatel vyplnit Jméno, Příjmení, Telefon a E-mail. Tyto údaje lze zapsat ručně nebo načíst z číselníku kontaktů, který naleznete pod tlačítkem .

S modulem hromadných operací je možné tyto údaje vyplnit hromadně pro všechny zobrazené subjekty. Tato funkce je k dispozici v nabídce tlačítka  Hromadné operace - Vyplnit ohlašovatele.

Sekce Ohlašovatel v parametrech hlášení