Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 

 

Obsah
 

Nastavení platebního terminálu v programu SKLAD Odpadů 8

Nastavení komunikace s platebním terminálem v programu SKLAD Odpadů 8 je možné z levého horního menu Program, Možnosti. Následně v novém okně na levé straně výběrem řádku Komunikační server zobrazit možnosti nastavení komunikačního serveru.

V tomto okně je nutné nejprve nastavit údaje připojení ke komunikačnímu serveru.

Popis polí formuláře:

 1. Popis serveru – uživatelem definovaný název připojení
 2. URL adresa – IP adresa serveru, kde je komunikační server nainstalovaný
  • V případně instalace na jednom PC je možné použít „localhost“
 3. Port – standardně 5001 pro zabezpečenou komunikaci
 4. Použít zabezpečenou komunikaci (https) – zapnuto pro https, vypnuto pro http

Zbývající parametry není nutné měnit.

Po úspěšném připojení ke komunikačnímu serveru uživatel klinutím na ikonu  obnoví přehled dostupných zařízení a následně se v prostřední tabulce objeví veškerá zařízení, která jsou na komunikačním serveru dostupná.

U zařízení, která jsou uživateli umožněna využívat, se aktivují ikony pro úpravu a aktivaci kurzorem vybraného zařízení.

 

Tato zařízení jsou přednastavena již v komunikačním serveru, a pokud to není nezbytně nutné, nedoporučujeme jejich nastavení měnit.

V posledním okně, které je uživateli k dispozici se nachází možnost nastavení pravidel pro kurzorem vybrané zařízení. Tato pravidla je možné definovat za pomoci ikonové nabídky nad třetím oknem.

Pomocí ikony  lze přidat nové pravidlo. Pravidlo pro používání zařízení je možné nastavit tak, aby zařízení bylo aktivní pouze pro jedno skladové místo, nebo pro všechna, stejně tak pro jednoho nebo pro všechny uživatele programu SKLAD Odpadů 8.

U zařízení typu platební terminál je dále umožněno nastavení parametru Tisknout účtenku při uložení záznamu a případně nastavit výchozí tiskárnu pro tisk účtenky.

Poslední dva parametry určují, zda bude zařízení povoleno, či nikoliv a zda bude pravidlo aktivní, nebo ne.

Po úspěšném nastavení všech výše uvedených kroků je možné začít v programu SKLAD Odpadů 8 začít využívat platby kartou a komunikaci s platebním terminálem.

Práce s programem

Po úspěšném nastavení všech parametrů je možné používat program SKLAD Odpadů 8 v kombinaci s platebním terminálem.

Práce s programem se nijak neliší při nastaveném připojení platebního terminálu od běžné práce s programem SKLAD Odpadů 8. Jedinou odlišností je skutečnost, že při výběru způsobu úhrady uživatel vybere úhradu Kartou.

Po uložení skladového pohybu je po potvrzení dotazu odeslán požadavek na platbu do platebního terminálu.

Jakmile zákazník provede platbu kartou, odešle platební terminál informaci o provedené platbě do programu SKLAD Odpadů 8, který tuto informaci zpracuje a označí skladový pohyb jako vypořádaný.

Další funkce

Níže uvedené funkce jsou proveditelné pouze v kombinaci s platebním terminálem společnosti GPE. Program dokáže komunikovat také s terminály KB SmartPay v omezeném režimu, kdy funguje pouze funkce Prodej.

V levém horním ikonovém menu je nově k dispozici ikona  která uživateli umožňuje provádět další operace komunikace s platebním terminálem. Z nabídky této ikony je možné provádět

 • Storno platby kartou
 • Ruční zadání – platba / storno platby
 • Výsledek poslední transakce
 • Uzávěrka terminálu
 • Zobrazení účtenky
 • Zobrazení uzávěrky

Storno platby

Nad vybraným záznamem lze vyvolat storno platby. Budete vyzváni k ověření podpisu zákazníka oproti podpisu na platební kartě.

Potvrzením podpisového vzoru na kartě dojde k odeslání příkazu vrácení peněz na účet zákazníka a skladový pohyb je opět ve stavu "neuhrazeno." Dále je možné s ním pracovat.

Ruční zadání - platba

V případě výpadku komunikace mezi Skladem odpadů 8 a platebním terminálem lze využít ruční zadání platby kartou. 

Po vyplnění příslušných údajů z účtenky a uložení záznamu budete informováni a dojde ke změně stavu na barvě ikony na zelenou v přehledu. 

Ruční zadání - storno platby

V případě přerušení (nebo u terminálu KB SmartPay) je možné provést storno platby přímo v platebním terminálu. Tuto skutečnost je následně nutné zanést do programu, aby bylo možné skladový pohyb upravit, zaplatit znovu a nebo vymazat.

Po provedení Storno platby v terminálu je nutné vyhledat skladový pohyb, ke kterému se platba váže. Následně přes ikonu  v levém horním ikonovém menu spustit funkci Ruční zadání - storno platby. Po spuštění se uživateli zobrazí nové okno s možností vyplnění údajů potřebných pro storno platby.

Po uživateli je vyžadováno vyplnění data a času storna platby (dle účtenky), číslo dávky a účtenky (není nutné vyplnit skutečná čísla) a vybrat ID zařízení skrze které bylo storno platby provedeno. Jakmile jsou všechna pole vyplněna je možné formulář uložit tlačítkem OK.

Jakmile uživatel dokončí tyto kroky, je skladový pohyb opět ve stavu "neuhrazeno" a je možné s ním opět pracovat.

Výsledek poslední transakce

Funkce vyvolá opětovné zaslání informací o poslední transakci na terminálu a zobrazí ji v informačním okně. 

Možnosti nastavení

Tisk účtenky

Dle nastavení platebního terminálu je možné tisknout účtenku ihned po provedení platby z terminálu, nebo přenést data do programu SKLAD Odpadů 8 a tisknout účtenku samostatně, nebo jako součást skladového pohybu.

 • No labels