Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Shrnutí

Na příjemku bylo přidáno políčko číslo průkazu. Následující krátké shrnutí popisuje funkcionalitu.


Verze 8.7.6.4

V této verzi je v možnostech programu na výběr, zda chcete políčko na formuláři příjemky zobrazit nebo skrýt.

Verze 8.7.7.0

Od této verze se ve formuláři vedle pole Číslo průkazu vyskytuje tlačítko pro sken dokladu. Tento sken se provádí v kombinaci se čtečkou dokladů OCR. 

Na příjemku přibylo nové políčko, které pomůže s vyhledáním, nebo založením subjektu typu Občan bez IČ. Po klepnutí do políčka a vypsání čísla průkazu, dojde k vyhledání subjektu s číslem průkazu, najde-li se subjekt, rovnou se doplní. Pokud ne, nabídne program založení tohoto subjektu s tímto číslem průkazu.

Cílem je zrychlit zadávání příjemek v případě, že se jedná o subjekty typu občan bez IČ.

Pole se dá navíc použít s čtečkou čárových kódů na zadní straně občanského průkazu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud si přejete políčko Číslo průkazu zobrazit nebo naopak skrýt, můžete toto nastavení provést v nabídce Možnosti programu → Skladové pohyby → Příjemky, kde je k zaškrtnutí volba Zobrazovat pole Číslo průkazu.