Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Shrnutí

Na příjemku bylo přidáno políčko číslo průkazu. Následující krátké shrnutí popisuje funkcionalitu.


Verze 8.7.6.4

V této verzi je v možnostech programu na výběr, zda chcete políčko na formuláři příjemky zobrazit nebo skrýt.

Na příjemku přibylo nové políčko, které pomůže s vyhledáním, nebo založením subjektu typu Občan bez IČ. Po klepnutí do políčka a vypsání čísla průkazu, dojde k vyhledání subjektu s číslem průkazu, najde-li se subjekt, rovnou se doplní. Pokud ne, nabídne program založení tohoto subjektu s tímto číslem průkazu.

Cílem je zrychlit zadávání příjemek v případě, že se jedná o subjekty typu občan bez IČ.

Pole se dá navíc použít s čtečkou čárových kódů na zadní straně občanského průkazu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud si přejete políčko Číslo průkazu zobrazit nebo naopak skrýt, můžete toto nastavení provést v nabídce Možnosti programu → Skladové pohyby → Příjemky, kde je k zaškrtnutí volba Zobrazovat pole Číslo průkazu.