Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Export dat z EVI 8

Jak získat soubor obsahující Vaše data z programu EVI 8 naleznete na stránce Převod dat do programu ENVITA.

Import dat do ENVITA

Modul Odpady --> Tlačítko Import evidence --> Možnost Subjeky a evidence odpadů (DAT). (obr. 1)

Vybrat soubor pomocí tlačítka 3 teček a stisknout tlačítko Naimporotvat data. (obr. 2)

Poté se nahrají data do dočasné databáze, kde je možné pomocí tlačítka Ano si data nejdříve zobrazit, pak dokončit import. Nebo pomocí tlačítka Ne rovnou naimportovat.

Obrázek 1

 

Obrázek 2