Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V rámci převodu dat lze převést pouze agendu Subjekty + k nim příslušné kontakty a agendu Odpady. Agendy jako OLPNO nebo Autovraky lze stáhnout z online systémů.

V rámci agendy Subjekty nedojde k převodu sídel bez identifikátorů, jelikož takový subjekt již v ENVITA neexistuje (sídlo je součástí provozovny). Pokud u sídla identifikátor vyplněný je, bude se subjektem naloženo jako s klasickou provozovnou.

Pokud jste v agendě Odpady zapisovali finanční hodnoty do polí Kč zneškodnění a Kč doprava, pak proběhne jejich převod tímto způsobem:

  • kladná hodnota se převede do pole Příjem [Kč]
  • záporná hodnota se převede do pole Výdej [Kč] (uloží se jako kladná hodnota)
  • hodnoty se shodným znaménkem se sečtou a vloží se do příslušného pole

Před exportem dat zkontrolujte, zda máte minimálně verzi EVI 8.7.6.4.

Pokud máte verzi starší, doporučujeme provést aktualizaci stažením a spuštěním souboru Ke stažení - EVI 8.

 

 

Videonávod
 Klikněte pro zobrazení videa

Video v plném rozlišení lze spustit na samostatné stránce po kliknutí na název videa nebo logo Youtube v okně přehrávače.

Export dat z EVI 8

V programu zvolte možnost Export dat. Tuto možnost naleznete na boční liště na záložce Import & Export nebo na úvodní stránce v horní nabídce záložka Import & Export. Po otevření okna exportu zvolte možnost Export do ENVITA - Subjekty a odpady

Výběr typu exportu dat

Subjekty a odpady

Pro agendu subjektů jsou následující možnosti rozsahu exportu:

  • Všechny subjekty v databázi - všechny subjekty + kontakty
  • Subjekty použité v evidenci odpadů - subjekty, které figurují jako evident nebo partner v evidenci odpadů, která bude součástí zvoleného rozsahu pro agendu odpadů, + kontakty

Pro agendu odpadů jsou následující možnosti rozsahu exportu podle verze EVI 8:

verze 8.7.6.3 a nižší

  • Evidence odpadů s výběrem dat - jedna nebo více evidencí odpadů podle výběru dat

Exportní soubor bude tedy obsahovat data podle zvolených rozsahů pro jednotlivé agendy. Posledním krokem exportu je zvolení umístění pro export souboru, případně doplnění názvu.

Výběr rozsahu exportu

Výběr dat - volba Evidence odpadů s výběrem dat

verze 8.7.6.4 a vyšší

  • Evidence odpadů všech subjektů od 1. 1. 2022 - veškeré jednotlivé evidence odpadů
  • Evidence odpadů s výběrem dat - jedna nebo více evidencí odpadů podle výběru dat
  • Bez evidence odpadů

Exportní soubor bude tedy obsahovat data podle zvolených rozsahů pro jednotlivé agendy. Posledním krokem exportu je zvolení umístění pro export souboru, případně doplnění názvu.

Výběr rozsahu exportu

Výběr dat - volba Evidence odpadů s výběrem dat

Počáteční stavy pro rok 2023

Vzhledem k omezení v programu EVI 8, ve kterém není možné pořídit dávku odpadu s datem 1. ledna 2023 a vyšším, slouží tato volba k přenosu subjektů a počátečních stavů k 1. 1. 2023. Funkce je dostupná od verze EVI 8.7.7.0.

 Výběr typu exportu dat

Program zkontroluje, zda se v průběžné evidenci odpadů nachází dávky s kódem nakládání, která znamená zůstatek na skladu k 31. 12. 2022, tedy xN5, xR13 nebo xD15, z těchto záznamů vytvoří dávky s kódem nakládání C00 a datem 1. 1. 2023 a spolu s vybranými subjekty je zahrne do exportního souboru.

Výběr rozsahu subjektů

Import dat do ENVITA

 Jak data naimportovat do programu ENVITA naleznete na stránce Převod dat z programu EVI 8.