Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis

Kontroluje se existence skladu (IČS) v Registru skladů u původce, a to jak v roli evidenta, tak i partnera. 

Doporučení

Zkontrolujte, zdali jste zadali platné IČS a zdali je přiřazené ke správnému IČO, případně opravte na správné IČS nebo IČO. Pokud máte IČS přiřazené správně, ale v Registru skladů u původce je přiřazené ke špatnému IČO, je třeba sjednat nápravu s příslušným krajským úřadem.

Příklad

Detail chyby

Chybně přiřazené IČS k IČO (INISOFT nemá IČS)