Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pro potřeby případné kontroly poplatků za rok 2022 je z programu SKLAD Odpadů 8 možné jednoduše vytvořit celkový přehled s rozpočtem dle typu poplatku a u poplatků komunální odpady včetně obec uplatňující slevu na poplatku.

Souhrnný přehled poplatků podle typu

V levém horním menu je třeba rozkliknout nabídku Skladové místo a následně vybrat agendu poplatky.

 

Období v programu musí být nastaveno na celý rok 2022. Toto nastavení lze provést po kliknutí na aktuálně nastavené období v levém spodním roku okna programu, nebo v levého horního menu Období, Zadat interval.

V agendě Poplatky následně lze pomocí ikony tiskárny vybrat sestavu Souhrnný přehled poplatků podle typu (F7)

Tento přehled obsahuje součtované poplatky za vybrané skladové místo včetně rozpisu jednotlivých obcí, sazby, hmotnosti a celkové částky poplatku.

Přehled nároků obcí

Pro potřeby vyplnění tabulky pro kontrolu SFŽP lze využít také export do excelu z přehledu nároků obcí. Tento přehled lze zobrazit z číselníku odpadů, nebo z agendy Poplatky. 

V číselníku odpadů je třeba rozkliknout v levém horním menu nabídku Odpad a vybrat volbu Nárok obcí na poplatek KO. V agendě Poplatky je umístění obdobné, pouze se liší nabídka v horním levém menu, kde je nutné vybrat možnost Poplatky. V obou agendách je také možné využít ikonu v levém horním panelu.

Tento přehled obsahuje všechny náležitosti pro tabulku pro kontrolu SFŽP a lze jej pro zjednodušení vyexportovat do Excelu a s výslednými daty je možné dále pracovat.