Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pôvodný dokument Subjektov verejnej správy je možné dohľadať na webových stránkach Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Dokument vo formáte PDF

Subjekty_VS_december_2021.pdf

Dokument vo formáte Excel

Subjekty_VS_december_2021.xlsx