Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jak postupovat v případě, že je nedostupný systém SEPNO, kam se přeprava ohlašuje? Přeprava NO může probíhat i nadále, ale zpětně je potřeba vše zadat do systému.

Legislativní rámec

§ 79

(3) V případě přerušení provozu integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je možné přepravu nebezpečných odpadů uskutečnit, pokud odesilatel vyplní ohlašovací list, jeden potvrzený si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu a druhý přiloží k zásilce a po dokončení přepravy si jej ponechá příjemce. Po obnovení provozu integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je příjemce do 3 pracovních dnů povinen doplnit údaje o přepravě nebezpečných odpadů v rozsahu ohlašovacího listu do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Jakmile bude systém SEPNO zprovozněn, pak musí příjemce odpadu zpětně ohlásit veškerou přepravu realizovanou v době nedostupnosti systému, která nebyla před odstávkou ohlášena. Tuto povinnost nemůže realizovat odesílatel, který je obvykle ohlašovatelem. Jakmile příjemce přepravovaného odpadu OLPNO ohlásí, pak je zároveň přeprava i potvrzena (zelená kostička), je tedy potřeba pečlivě zkontrolovat zadaná data. V případě chyby je nutné OLPNO příjemcem stornovat a vytvořit nové.