Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Videonávod
 Klikněte pro zobrazení videa

Video v plném rozlišení lze spustit na samostatné stránce po kliknutí na název videa nebo logo Youtube v okně přehrávače.

Podklady pro oznámení

Podklady, k oznámení o komunálních odpadech převzatých zařízením od fyzických osob obci, na jejímž území odpad vznikl, dle přílohy č. 19 vyhlášky 273/2021 Sb., lze získat dvěma způsoby:

  • Importem dat z programu EVI8
  • Pořízením v agendě komunálních odpadů

Import dat z programu EVI 8

Pro import je nutné nejprve data z programu EVI 8 vyexportovat do souboru, který se následně naimportuje do programu ENVITA.

Import podkladů pro oznámení obcím se nachází v nabídce tlačítka Import evidence, které naleznete na horní nabídkové liště v agendě Odpady. Jedná se o možnost EVI 8 - komunální odpady z obcí. Vyberte soubor vyexportovaný z programu EVI 8 a ověřte jej pomocí validace. Pokud je soubor v pořádku, naimportujte data. V rámci importu je možné si data ještě před samotným importem prohlédnout. Naimportovaná data následně naleznete v agendě komunálních odpadů.

Agenda komunálních odpadů

V případě, že máte podklady mimo program EVI 8, je možné je zadat ručně a to v agendě Komunální odpady, kterou naleznete na horní nabídkové liště v agendě Odpady. Nejprve je nutné založit jednotlivé obce, kterým chcete oznámení podat, a následně zadat množství komunálních odpadů pro jednotlivé obce.

Detailnější popis této agendy a jejích funkcí naleznete na stránce Komunální odpady.

Kontrola a úprava podkladů

Kontrolu podkladů provede v agendě Komunální odpady. V horní části přehledu jsou vidět jednotlivé obce, v dolní části pak jednotlivá souhrnná množství komunálních odpadů pro vybranou obec.

Pomocí standardních funkcí je možné obce nebo souhrnná množství odpadů vytvářet nové, upravovat nebo mazat. Také je možné sloučit jednu nebo více evidencí obcí pod zvolenou obec a tím převést souhrnná množství komunálních opadů z původních ke zvolené obci.

Detailnější popis této agendy a jejích funkcí naleznete na stránce Komunální odpady.

Odeslání oznámení

Před odesláním oznámení je nutné doplnit informace o ohlašovateli do parametrů oznámení. Toto je možné provést v rámci agend Komunální odpady nebo Oznámení o komunálních odpadech, kde najdete tlačítko  Parametry. Informace o ohlašovateli stačí vyplnit pouze jednou v rámci zařízení, není nutné informace vyplňovat pro každé oznámení.

Samotné odeslání oznámení je možné v rámci výše zmíněných agend pomocí tlačítka  Odeslat oznámení přes ISDS, kdy dojde k odeslání oznámení přímo do datové schránky obce. Při odesílání je ještě nutné vyplnit přihlašovací údaje k Vaší datové schránce. Pokud nemáte přístup k Vaší datové schránce nebo chcete oznámení odeslat jiný způsobem, je možné si jej uložit ve formátu .pdf pomocí tlačítka  Uložit PDF oznámení na disk. Také je možné oznámení vytisknout pomocí tlačítka  Tisk oznámení obci.

Odeslání nebo uložení oznámení hromadně je možné pouze z agendy Oznámení o komunálních odpadech a jen v případě modulu Odpady s rozšířením hromadné operace.

Detailnější popis obou agend a jejich funkcí naleznete na stránkách Komunální odpadyOznámení o komunálních odpadech.