Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis:

Odpad by neměl být předáván jinému IČO do provozovny, která je označena jako Sklad u původce (IČS).

Doporučení:

Změňte partnera na dávce odpadu. Partnerem s jiným IČO může být pouze zařízení (IČZ) nebo obchodník (IČOB).

Příklad:

Detail chyby

 

Chybně vyplněný partner