Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Podání oznámení o komunálních odpadech převzatých zařízením od fyzických osob obci, na jejímž území odpad vznikl, je možné pouze z nového programu ENVITA. Pro odeslání oznámení na základě dat v EVI 8 je nutné provést export dat z EVI8 (komunální odpady - skupina 20, přijaté od subjektů typu Občan bez IČO nebo Občané obce), která poté naimportujete do programu ENVITA, ze kterého následně oznámení odešlete.

Export dat z EVI8

V programu zvolte možnost Export dat. Tuto možnost naleznete na boční liště na záložce Import & Export nebo na úvodní stránce v horní nabídce záložka Import & Export. Po otevření okna exportu zvolte možnost Export do ENVITA - Podklady k oznámení o komunálních odpadech převzatých zařízením od fyzických osob obci, na jejímž území odpad vznikl, dle přílohy č. 19 vyhlášky 273/2021 Sb. Poté vyberte umístění pro export souboru, případně doplňte název. V dalším kroku stačí pouze vybrat rok a následně dojde k vyexportování dat. Exportovaná data obsahují evidence všech zařízení, která přijmula komunální odpady od občanů.


Volba exportu do ENVITA


Umístění a název souboru


Výběr roku

Podání oznámení

Jak podat oznámení z programu ENVITA naleznete na stránce Podání oznámení o komunálních odpadech obcím.