Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Export skladových dokladov je funkcia exportu skladových pohybov do softvéru tretích strán a nájdete ho pri kúpenom rovnomennom module v zložke Sklad a Obchod pod tlačidlom Export. 


Po jeho spustení sa zobrazí okno pre nastavenie rozsahu exportovaných dát.  

Export dát je možné obmedziť podľa: 

  • obdobia
  • skladu
  • typu dokladu

Následne je nutné vybrať miesto, kam sa má výsledný súbor uložiť a ako sa má volať. 

 

 

Popis XML exportu skladových pohybov

  • No labels