Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Základní ovládání

Menu, horní nabídková lišta

Horní nabídková lišta obsahuje hlavní nabídku ENVITA a zaregistrované moduly (agendy). V hlavní nabídce se nachází nastavení programu, sekce podpory, správa uživatelů a oprávnění, nastavení databáze a správa štítků. V jednotlivých modulech se pak nachází nejen obecné přehledy (např. přehled subjektů nebo evidentů), ale i přehledy specifické pro danou agendu (např. přehled odpadůOLPNO nebo autovraků) nebo doplňující číselníky.

Základní tlačítka a klávesové zkratky

Ve všech agendách se nachází základní tlačítka pro práci s přehledy (Nový, Upravit, Kopie, Smazat, Tisk) a k nim přiřazené klávesové zkratky:

  • Tlačítkem Nový nebo klávesou Insert / CTRL + N, vyvoláte okno pro tvorbu nového záznamu.
  • Tlačítkem Upravit nebo klávesou F4 / CTRL + U, můžete vybraný záznam editovat.
  • Tlačítko Smazat nebo klávesa Delete smaže vybraný záznam.
  • Tlačítko Kopie nebo klávesa F2 / CTRL + K vytvoří kopii vybraného záznamu.
  • Tlačítkem Tisk nebo klávesovou zkratkou Ctrl + P můžete vytisknout základní sestavu dané agendy. V některých přehledech obsahuje tlačítko dodatkovou šipku, pomocí které je možné vybrat další tiskové sestavy.

Přehled všech klávesových zkratek naleznete na stránce Klávesové zkratky.

 

Našeptávač

Pro rychlejší tvorbu záznamů vám ve vybraných případech program nabídne možnosti doplnění položky ještě dříve, než ji dopíšete. Příkladem jsou katalogová čísla, kódy nakládání či partner v evidenci odpadů. Pokud máte zakoupený modul RES Plus, tak program našeptává i subjekty při jejich zakládání. Více o našeptávači naleznete na stránce Našeptávač.

Štítky

Pro lepší orientaci v přehledech lze k záznamům přiřazovat štítky, které obsahují Vámi zvolený text a případně i barvu. Praktického využití štítků je nepřeberné množství a záleží jenom na uživateli, k čemu je použije. Vytváření či přiřazování štítků naleznete na stránce Štítky.

Řazení

Ve všech přehledech je možné určit řazení jednotlivých záznamů podle zvoleného sloupce / sloupců. Stačí kliknout na jeho hlavičku. Sloupec se zbarví a zobrazí se vedle jeho názvu i malá šipka indikující vzestupné nebo sestupné řazení. Dalším kliknutím je možné toto řazení obrátit. Možnost řazení podle více sloupců a další informace naleznete na stránce Práce s přehledy.

Výběr sloupců

Pro každý přehled lze nastavit, jaké sloupce chcete zobrazit. Pomocí možnosti Výběr sloupců a jednoduchého tahu myši se stisknutým levým tlačítkem můžete ubírat nebo přidávat sloupce. Zároveň je na vás, do jaké pozice si sloupec vložíte. Pořadí již vložených sloupců můžete změnit kdykoli stejnými pohyby. Více informací naleznete na stránce Práce s přehledy.

Vyhledávání

Ve všech přehledech je také možné vyhledávat podle textového řetězce. Pomocí klávesové zkratky F3 / CTRL + F se zobrazí vyhledávací pole, kam můžete napsat text, který chcete vyhledat. Již při psaní bude program vyhledávat záznamy, které hledaný výraz obsahují. Křížek uvnitř pole vymaže výraz hledání a může se vyhledávat znovu, velký kříž vlevo zavřete celé vyhledávání.

Filtrování

Chcete-li filtrovat záznamy pomocí jednoho nebo více sloupců, můžete si vybrat ze dvou možností, podle hodnot / podle textu. Program si definice filtrů pamatuje i po ukončení programu. Způsob a možnosti filtrování naleznete na stránce Filtrování zobrazených dat v přehledech.

Export dat do Excelu

Zobrazená data je možné exportovat do excelovského souboru (.xlsx). Stačí pouze kliknout pravým tlačítkem do přehledu a zvolit možnost Export dat - Excel.

Kopírování buněk a řádků

Program umí zkopírovat do schránky jednu buňku a nebo celý řádek. Buňka se zkopíruje jako prostý text, řádek jako tabulka.

Přehledy více evidentů

Vedete-li evidenci více provozovnám, můžete si otevřít více přehledů dané agendy, například Odpadů, pojmenovat záložky, nastavit jejich barvu a přepínat mezi nimi.  

Rozdělení přehledů na jednom nebo více monitorech

Pokud potřebujete zobrazit více přehledů na jednom či více monitorech, můžete si přehledy zařadit vedle sebe, pod sebou nebo přehled vyjmout a přesunout na druhou obrazovku (vyjmutí je možné pouze pro nemodální režim).

Uložení tiskové sestavy do souboru

Každá tisková sestava se dá vyexportovat do souboru. Na výběr máte formáty pdf, rtf, docx, txt a další. Stačí při zobrazení tiskové sestavy na obrazovce v horní části kliknout na volbu Export, vybrat požadovaný formát, cílovou složku pro uložení a název souboru.