Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis:

Mobilní zařízení musí podávat nulové hlášení na místně příslušné ORP, která odpovídá ZÚJ sídlu oprávněné osoby.

Doporučení:

Upravte ZÚJ u vybraného mobilního zařízení tak, aby odpovídala ZÚJ sídlu společnosti.

Příklad:

Detail chyby

Chybně vyplněná ZUJ