Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Téma

Segmentovo zameraný webinár, určený pre spoločnosti, ktoré nakladajú s odpadmi pod činnosťami V, R a D.

Obsah

  • výklad zmien v legislatíve špeciálne zameraných na povinnosti, odborný lektor: Ing. Peter Gallovič
  • praktická ukážka plnenia evidenčných povinností v elektronickej podobe

 

Webinár Vám pomôže zorientovať sa v aktuálnej legislatíve s dôrazom na zmeny, ktoré vstúpili do platnosti v priebehu roka 2021 a ktoré nás čakajú od 1.1.2022.

Súčasťou webinára bude aj diskusia a simulácia prevádzkových procesov pre spoločnosť, ktorá nakladá s odpadmi v zmysle zákona a má udelené povolenie na zber a na zhodnotenie odpadov. 

Priebeh

08:30 - 09:00 Registrácia účastníkov školenia

09:00 - 11:00 Výklad aktuálnej legislatívy, lektor: Ing. Gallovič Peter

11:00 - 11:30 Diskusia, prestávka

11:30 - 13:00 Ukážka prác a simulácie z praxe v IS ENVITA, diskusia

Cena

Štandardný účastnícky poplatok je 99 EUR bez DPH.

Zvýhodnená cena pre zákazníkov INISOFT: 79 EUR bez DPH.

Termín a miesto

30.11.2021 o 09:00 

online pomocou aplikácie Skype, link Vám bude zaslaný deň pred webinárom

 

 

Prihláška na školenie

Účastníci
Fakturačné údaje
Kontaktná osoba