Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis:

Nulové hlášení může podat pouze zařízení (IČZ) nebo obchodník (IČOB).

Doporučení:

V případě, že se nejedná o IČZ / IČOB, je nutné zvolit v parametrech subjektu na listu č. 1 Nulové hlášení - Ne.

Pokud se v evidenci dopadů IČZ / IČOB nachází dávky odpadů, je taktéž nutné nastavit Nulové hlášení - Ne.

Pokud evidenci dopadů IČZ / IČOB neobsahuje žádné dávky odpadů, je nutné nastavit Nulové hlášení - Ano.

Příklad:

Detail chyby

Parametry subjektu