Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 


Pridané

Zmenené

 • úprava formulára  Vozidlá

 • drobná grafická a funkčná úprava formulára Skladová položka 

 • oprava tlače pri voľbe tlače dvoch kópií na jednu stránku 

 • oprava automatického obnovenia prehľadu skladové pohyby 

 • optimalizácia zobrazovania dát v prehľade skladové pohyby 

 

Vážné lístky


Pridané

 •  NOVINKA - nový modul Vážné lístky
  • vedenie evidencie o príjmoch, výdajoch a služobných váženiach
  • zjednodušené zadávanie váženia pre koncových užívateľov 
  • tlač vážnych lístkov 
  • prepojenie s váhami
  • vytvorenie skladových dokladov do modulu Sklad a Obchod

Obchodné prípady


Pridané 

 • NOVINKA - rozšírenie modulu Sklad a Obchod o Obchodné prípady
  • ľahké sledovanie obchodných prípadov (zmluvy, zákazky, vyhodnotenie) 
  • obchodný prípad môže byť špecifikovaný na partnera, skupinu partnerských prevádzkarní
  • obchodný prípad môže byť obmedzený na stredisko alebo kombináciu stredísk 
   • fakturácia skladových dokladov za Obchodné prípady