Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Na této stránce jsou uvedeny jednotlivé kroky, které je potřeba udělat pro bezproblémový přechod z programu EVI 8 na IS ENVITA. Zároveň můžete využít naše videonávody pro snadnější pochopení práce s programem.

Instalace

Instalace produktu IS ENVITA dle jednotlivých variant je popsána na stránce Instalace, aktualizace a přeinstalace.

 

 

Převod dat

Převod dat z programu EVI 8 do IS ENVITA probíhá ve dvou krocích

 1. nejprve z programu EVI 8 vyexportujete data (subjekty a průběžnou evidenci za rok 2022) - Převod dat do programu ENVITA.
 2. následně do IS ENVITA tato data nahrajete - Převod dat z programu EVI 8.

 

 

Nastavení, správa uživatelů

V IS ENVITA lze přizpůsobit používání pro konkrétním prostředí

 1. Nastavení programu - Nastavení.
 2. Správa uživatelů - Správa uživatelů, skupin a oprávnění.

 

 

Používání programu

Používání IS ENVITA:

 1. evidence subjektů a evidentů
  1. vlastní a partnerské provozovny - Subjekty.
  2. provozovna, pod kterou se vede například evidence odpadů, se nazývá Evident - Evidenti.
 2. vedení evidence odpadů
  1. První kroky s programem - původce odpadů.
  2. První kroky s programem - (stavební) činnosti původců.
 3. popis dalších modulů naleznete v Uživatelské příručce.