Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Je možné pridať naskenovanú pečiatku s menom a priezviskom štatutárneho zástupcu prípadne aj zodpovednej osoby na titulnú stránku v Ohlásení?

 

 

V prípade, že máte naskenovaný podpis s pečiatkou (menom, priezviskom,...) a uložený vo formáte jpg. vo Vašom počítači, je možné ho cez nastavenia- evidencia odpadov- tlač- v časti Ohlásenie pridať ako obrázok cez možnosť troch bodiek. Takto je možné naimportovať podpis štatutárneho zástupcu aj zodpovednej osoby.