Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Videonávod
 Klikněte pro zobrazení videa

Video v plném rozlišení lze spustit na samostatné stránce po kliknutí na název videa nebo logo Youtube v okně přehrávače.

Založení nového subjektu můžete provést v přehled Subjekty, který lze otevřít z jakékoliv agendy nebo např. otevřením číselníku pro výběr evidenta nebo partnera.

Pro založení nového subjektu klikněte na tlačítko Nový (nebo stiskněte klávesy Insert / Ctrl+N). Zobrazí se formulář subjektu.

Vyplnění žlutých polí je povinné, bez vyplnění není možné formulář uložit. Položky na formuláři subjektu lze vyplnit ručně či je vybrat z číselníku pomocí příslušného tlačítka na konci pole. Některé položky, jako je IČO, kód provozu a název firmy lze také načíst z databáze RES, pokud máte modul RES zakoupený.

Jako první položku je potřeba vybrat typ subjektu. Podle zvoleného typu subjektu se následně vyplňují další položky, pro jejich vyplnění můžete využít i funkce našeptávání.

 

IČO je unikátní identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu. Do kódu provozu zadejte přidělený identifikátor nebo interní označení provozu. Do názvu firmy uveďte oficiální název, bližší určení či označení můžete uvést v názvu provozovny.

Následně vyplňte část Údaje pro hlášení o odpadech. Zde je nutné mít vyplněný přidělený identifikátor, nikoliv interní označení provozu. Pokud jste v kódu provozu zadali identifikátor, stačí zvolit možnost podle kódu provozu, v případě interního označení je nutné identifikátor doplnit. Pokud se jedná o činnost na území ORP, zvolte možnost činnost za území, následně můžete buďto zvolit IČZ nebo kód ORP.

Adresu provozovny a sídla je možné vyplnit ručně, vybrat z číselníků, které otevřete pomocí tlačítka na konci každé položky,

Provozovna na adrese sídla - zaškrtnutím se deklaruje, že provozovna je na stejné adrese jako sídlo. Pokud jste k načtení údajů použili RES, máte adresu již vyplněnou. V případě, že se provozovna nachází na adrese sídla, stačí vyplnit adresu pouze jednou a zaškrtnout možnost Provozovna na adrese sídla. Pokud chcete zadat další adresu (např. dodací), tak pomocí + přidáte další záložku pro vyplnění adresy.

Na záložce kontakty můžete k subjektu vyplnit kontaktní údaje jako je např. telefon či a-mailová adresa. Na záložce Bankovní spojení můžete pomocí IBAN vyplnit číslo účtu a kód banky.

Jako první vyplňte Jméno a Příjmení osoby. Pokud má dotyčná osoba titul, můžete ho vyplnit do polí Titul před nebo Titul za. Dále je možné evidovat několik typů průkazů a jejich čísla.

Adresu provozovny a sídla je možné vyplnit ručně, vybrat z číselníků, které otevřete pomocí tlačítka na konci každé položky,

Provozovna na adrese sídla - zaškrtnutím se deklaruje, že provozovna je na stejné adrese jako sídlo. Pokud jste k načtení údajů použili RES, máte adresu již vyplněnou. V případě, že se provozovna nachází na adrese sídla, stačí vyplnit adresu pouze jednou a zaškrtnout možnost Provozovna na adrese sídla. Pokud chcete zadat další adresu (např. dodací), tak pomocí + přidáte další záložku pro vyplnění adresy.

Na záložce kontakty můžete k subjektu vyplnit kontaktní údaje jako je např. telefon či a-mailová adresa. Na záložce Bankovní spojení můžete pomocí IBAN vyplnit číslo účtu a kód banky.

U tohoto typu subjektu se vyplňuje pouze ZUJ, kterou můžete vyplnit ručně nebo vybrat z číselníku.

IČO je unikátní identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu. Do kódu provozu zadejte přidělený identifikátor nebo interní označení provozu. Do názvu firmy uveďte oficiální název, bližší určení či označení můžete uvést v názvu provozovny.

Následně vyplňte část Údaje pro hlášení o odpadech. Zde je nutné mít vyplněný přidělený identifikátor, nikoliv interní označení provozu. Pokud jste v kódu provozu zadali identifikátor, stačí zvolit možnost podle kódu provozu, v případě interního označení je nutné identifikátor doplnit. Pokud se jedná o činnost na území ORP, zvolte možnost činnost za území, následně můžete buďto zvolit IČZ nebo kód ORP.

Adresu provozovny a sídla je možné vyplnit ručně, vybrat z číselníků, které otevřete pomocí tlačítka na konci každé položky,

Provozovna na adrese sídla - zaškrtnutím se deklaruje, že provozovna je na stejné adrese jako sídlo. Pokud jste k načtení údajů použili RES, máte adresu již vyplněnou. V případě, že se provozovna nachází na adrese sídla, stačí vyplnit adresu pouze jednou a zaškrtnout možnost Provozovna na adrese sídla. Pokud chcete zadat další adresu (např. dodací), tak pomocí + přidáte další záložku pro vyplnění adresy.

Na záložce kontakty můžete k subjektu vyplnit kontaktní údaje jako je např. telefon či a-mailová adresa. Na záložce Bankovní spojení můžete pomocí IBAN vyplnit číslo účtu a kód banky.

Kód je identifikační číslo zahraničního subjektu, zde doporučujeme vyplnit jeho daňové identifikační číslo přidělené v dané zemi, případně můžete vytvořit vlastní identifikátor. Do kódu provozu můžete opět zadat DIČ subjektu nebo jiné označení provozu. Do názvu firmy uveďte oficiální název, bližší určení či označení můžete uvést v názvu provozovny.

Adresu provozovny a sídla je možné vyplnit ručně, vybrat z číselníků, které otevřete pomocí tlačítka na konci každé položky,

Provozovna na adrese sídla - zaškrtnutím se deklaruje, že provozovna je na stejné adrese jako sídlo. Pokud jste k načtení údajů použili RES, máte adresu již vyplněnou. V případě, že se provozovna nachází na adrese sídla, stačí vyplnit adresu pouze jednou a zaškrtnout možnost Provozovna na adrese sídla. Pokud chcete zadat další adresu (např. dodací), tak pomocí + přidáte další záložku pro vyplnění adresy.

Na záložce kontakty můžete k subjektu vyplnit kontaktní údaje jako je např. telefon či a-mailová adresa. Na záložce Bankovní spojení můžete pomocí IBAN vyplnit číslo účtu a kód banky.

Kód je identifikační číslo subjektu Je-li Subjekt bez IČO Vaším partnerem, doporučujeme zde napsat daňové identifikační číslo firmy přidělené v dané zemi, případně můžete vytvořit vlastní identifikátor. Pokud jste zahraniční firma, která v České republice musí podat roční hlášení, protože zde produkujete nadlimitní množství odpadů, napíšete do této kolonky ISPOP ID přidělené při registraci do systému ISPOP. Do kódu provozu můžete opět zadat buď DIČ nebo ISPOP ID, případně jiné označení provozu. Do názvu firmy uveďte oficiální název, bližší určení či označení můžete uvést v názvu provozovny.

Následně vyplňte část Údaje pro hlášení o odpadech. Zde je nutné mít vyplněný přidělený identifikátor, nikoliv interní označení provozu. Pokud jste v kódu provozu zadali identifikátor, stačí zvolit možnost podle kódu provozu, v případě interního označení je nutné identifikátor doplnit. Pokud se jedná o činnost na území ORP, zvolte možnost činnost za území, následně můžete buďto zvolit IČZ nebo kód ORP.

Adresu provozovny a sídla je možné vyplnit ručně, vybrat z číselníků, které otevřete pomocí tlačítka na konci každé položky,

Provozovna na adrese sídla - zaškrtnutím se deklaruje, že provozovna je na stejné adrese jako sídlo. Pokud jste k načtení údajů použili RES, máte adresu již vyplněnou. V případě, že se provozovna nachází na adrese sídla, stačí vyplnit adresu pouze jednou a zaškrtnout možnost Provozovna na adrese sídla. Pokud chcete zadat další adresu (např. dodací), tak pomocí + přidáte další záložku pro vyplnění adresy.

Na záložce kontakty můžete k subjektu vyplnit kontaktní údaje jako je např. telefon či a-mailová adresa. Na záložce Bankovní spojení můžete pomocí IBAN vyplnit číslo účtu a kód banky.

Jako poslední položku je možné ke každému subjektu přiřadit štítek .

Nastavení programu máte možnost nastavit, jaký typ subjektu bude použit jako výchozí a jaká položka bude zadávána jako první.

Formulář subjektu