Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Téma

Zmeny v legislatíve od 1.1.2021 a podanie Ohlásenia za rok 2020 z ENVITA Sklad a Obchod

Termín a miesto

Zmena z 21.1.2020 na 28.01.2021 o 09:00

online pomocou aplikácie Skype

Obsah

  • legislatívny výklad zmien od 1.1.2021 v zákone o odpadoch a vykonávacej vyhláške
  • programové novinky
  • príprava na Ohlásenie

Webinár Vám pomôže pripraviť sa podanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním - je špeciálne zameraný na používateľov SKLADU a OBCHODU. Venovať sa budeme základným informáciám v oblasti aktuálne platnej legislatívy s dôrazom na zmeny od 1.1.2021.

Predstavíme Vám aj novinky v Envite  s názornými ukážkami.

Prosíme Vás o nahlásenie účasti na pripravovanom webinári do 27.01.2021, do 12:00 Ďakujeme.

Program

08:30 - 09:00 Registrácia účastníkov školenia
09:00 - 12:00 Legislatívne okienko - novinky od 1.1.2021
Novinky v programe Envita
Príprava pred Ohlásením
12:00 - 12:30 Diskusia

Cena

Účastnícky poplatok je  59 €  bez DPH. 


Prihláška na školenie

Toto školení momentálně není možné objednat. Kontaktujte naše obchodní zástupce pro více informací.