Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Attention Pozor! V případě, že kontrola nebyla provedena, se Vám zobrazí znak vykřičníku ve žlutém trojúhelníku Attention

Toto je zapříčiněno buď špatným napojením databáze RES Plus na program EVI 8, nebo RES Plus nemáte zakoupen. 

Popis:

Pokud jste zařízení (IČZ) provozující skládku, měli byste mít v průběžné evidenci kódy nakládání xD1 nebo xN11. Nejedná se ovšem o chybu zabraňující podání hlášení.

Doporučení:

Proveďte kontrolu evidence a případně opravte nebo doplňte kód nakládání xD1 nebo xN11.

Příklad: