Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis:

Pokud obec podala list č.5, měla by mít v evidenci produkci směsného komunálního odpadu 200301 za celé své IČO. Obec musí hlásit produkci za své občany, v provozovně s vyplněným listem č. 5 by tedy měla být evidence těchto odpadů.

Doporučení:

Zkontrolujte evidenci odpadů, doplňte dávky odpadů 200301 s kódem nakládání A00 nebo upravte již existující dávky, mohlo dojít k použití nesprávného kódu nakládání nebo katalogového čísla odpadu.

Příklad:

Špatně

Správně