Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Kontrola aktuálnosti verzie programu

Verzia ENVITA 2.0.1.21848, ktorá reaguje na nové legislatívne zmeny v evidencii odpadov a zároveň mení spôsob registrácie programu.

Upozornenie:

Aktualizácia, rovnako ako predchádzajúce verzie (1.2.0 a vyššie), bude vyžadovať registráciu s licenčným číslom podľa aktuálnej servisnej zmluvy, ak aktualizujete zo starších verzií (ako 1.2.0)!

Registrácia je podmienená uzatvorením servisnej zmluvy so spoločnosťou INISOFT. Aktualizáciu neinštalujte bez platnej servisnej zmluvy, program by nebolo možné zaregistrovať!

 

O vydaní novej verzie Vás pravidelne informujeme aj v úvode titulnej strany a samostatným oknom po otvorení Envity. Novinky, obsiahnuté v jednotlivých aktualizáciách nájdete tu: Zoznam zmien v programe ENVITA.

 

 

Informáciu o tom, či máte aktuálnu verziu zistíte jednoducho po otvorení programu v pravom rohu na dolnej lište.

 

 

2. Kontrola správnosti a úplnosti vyplnených údajov

Pred podaním Ohlásenia odporúčame vyplnenie všetkých aj nepovinných políčok ako zodpovedná osoba (Zodpovedná osoba a evidenčný list) prípadne zmeny v kontaktných údajoch firmy, štatutára.

 

 

3. Vyplnenie údajov o Zariadení

V prípade, že vediete evidenciu za zariadenie napr. na zhodnotenie je potrebné správne vyplnenie údajov aby sa správne načítali do Ohlásenia - výberom vhodného evidenta na ktorom vediete evidenciu za zhodnotenie(Sprievodca vedením evidencie odpadov u pôvodcu s povolením zariadenia na zhodnotenie odpadov) - v časti zariadenie a ak nemáte ešte túto časť vyplnenú použite ikonku nový, v prípade, že chcete editovať zmeny - použite upraviť.

 

 

4. Prekontrolovanie evidenčných a fyzických zostatkov jednotlivých druhov odpadov

Pred podaním Ohlásenia odporúčame prekontrolovať fyzické a evidenčné zostatky tak, aby nebol porušený zákon o prekročení doby skladovania resp. zhromažďovania odpadov nie dlhšie ako jeden rok. 

 

 

5. Záloha databázy

Odporúčame si spraviť zálohu databázy minimálne po dokončení evidencie za predchádzajúci rok a vytvorenia Ohlásenia alebo v inom preferovanom časovom období. Ako vytvoriť zálohu nájdete v Záloha hlavnej databázy ENVITA.

 


6. Uľahčenie zadávania evidencie

V prípade správneho nastavenia párových dávok, Vám SW vygeneruje dávku či už odovzdania alebo vzniku tak aby bola splnená legislatívna požiadavka - evidencia v dvoch riadkoch.

Praktický príklad:  v prípade pôvodcu odpadu, ktorý si vedie evidenciu odpadov na základe odovzdania odpadov oprávnenej spoločnosti  a tlačových dokladov od takejto spoločnosti - v nastaveniach použije prvú možnosť v párových dávkach a to záporné dávky.

SW vygeneruje plusovú dávky automaticky od verzie 1.2.15: 

 

7. Súvisiaca dokumentácia

Sprievodca modulom Sklad a Obchod- založenie evidenta, skladu a skladových položiek

Sprievodca modulom Sklad a Obchod- výkup/predaj odpadu

Párové dávky- ENVITA - odpady - pôvodca

Modelová situácia - Sklad a Obchod - výkupňa druhotných surovín (V, R)

Modelová situácia - Sklad a Obchod - váženie

7 Comments

 1. Barbora Tajbošová Rozmýšľam, či by nebolo najlepšie poslať našim zákazníkom tento manuál až keď bude vonku verzia, v ktorej môžu robiť Ohlásenia, čo povieš? M: 

  1. Martina Poláčková áno som za bude to jednoznačne povedené a aj printscreenom zobrazené - ktorú verziu musia mať pred podaním Ohlásenia 

 2. Barbora Tajbošová Barborka, neviem, či nastavenie párových dávok je súčasťou prípravy na podanie Ohlásenia

  1. Martina Poláčková párové dávky som dala na záver ako radu (smile) 

 3. Barbora Tajbošová Navrhujem očíslovať kroky, aby to bolo prehľadnejšie, M. 

   1. Barbora Tajbošová

    "Kontrola správnosti údajov" nie je samostatný krok?