Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Téma

Školenie pre pracovníkov na úseku odpadového hospodárstva v zdravotníckych zariadeniach - nemocnice, polikliniky, sanatória

Obsah

  • Legislatívna časť:  Ing. Peter Gallovič
  • Užívateľská časť:  obchodno-technickí zástupcovia INISOFT
  • Školenie bude zamerané na aktuálne otázky v oblasti odpadového hospodárstva, jeho súčasťou bude odborná diskusia o aktuálnej legislatíve a nadchádzajúcich zmenách v oblasti elektronickej evidencie odpadového hospodárstva.

    Garantom odbornej časti je Ing. Peter Gallovič, E.P.A. spol. s.r.o. 

    Predstavíme Vám aj možnosť vedenia evidencie za pôvodcov odpadov a tiež ako možnosť viesť evidenciu za lekárov v programe Envita s názornými ukážkami a možnosťou konzultácie. 

    Prosíme Vás o nahlásenie účasti na pripravovanom školení do 15.9.2020 Ďakujeme..

Organizácia

8:30 - 9:00 registrácia účastníkov

9:00 - 12:30 prednáška (súčasťou ktorej budú odpovede na vopred obdržané otázky od účastníkov)- p.Ing. Gallovič 

12:30 - 13:00 prestávka s občerstvením

13:00 - 14:00 diskusia/prezentácia Envita

Cena

Štandardný účastnícky poplatok je 99 € bez DPH. Zákazníkom s uzavretou servisnou zmluvou bude poskytnutá výrazná zľava podľa počtu nimi prihlásených účastníkov. Cena Vám bude oznámená pri potvrdení registrácie.

 

Prihláška na školenie

Toto školení momentálně není možné objednat. Kontaktujte naše obchodní zástupce pro více informací.