Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Program umožňuje zobrazit a následně vytisknout nebo uložit řadu tiskových sestav, které jsou předem definovány.

Nad každým přehledem dat (seznam subjektů, odpadů, přepravy apod.) existuje obecný tisk, který vytiskne základní přehled zobrazených dat. K tomuto slouží tlačítko .

Příklady možností tisku v různých přehledech

 

Odpady

ILNO

 

OLPNO

Před samotným tiskem je vždy sestava zobrazena na obrazovce. V této fázi máte možnost si data prohlédnout bez vlastního tisku. Zde je možné nastavit např. okraje nebo orientaci.  Kromě tlačítek Tisk a Rychlý tisk (výchozí tiskárna) jsou zde i tlačítka pro Export sestavy do vybraného formátu (např. pdf, MS Word, MS Excel, obrázek apod.). Pomocí tlačítka Odeslat jako je možné sestavu odeslat ve vybraném formátu jako přílohu e-mailem.

Náhled sestavy před tiskem

  • No labels