Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Databáze RES vzniká na základě dat získávaných z Českého statistického úřadu (ČSÚ), z Rejstříku živnostenského podnikání (RŽP) a z Registru zařízení systému ISOH. Obsahuje přes 5 milionů záznamů včetně veřejných údajů o provozovnách, zařízeních, obchodnících a skladech u původce (IČP, IČZ, IČOB, IČS), spolu s doplňkovými informacemi, jako je například seznam činností na provozovnách nebo seznam povolených odpadů k převzetí do zařízení.

Co všechno databáze RES obsahuje?

Jsou to tři základní registry a na ně navazující funkce:

  • registr ekonomických subjektů RES – IČO, informace o sídlech subjektů, datu vzniku a datu zániku; zdrojem dat o sídlech je pro nás Český statistický úřad
  • registr zařízení, obchodníků a skladů u původce – IČZ/IČOB/IČS, informace o zařízeních, obchodních a skladech u původce, jejich provozovatelích a povolených odpadech; zdrojem dat jsou Registr zařízení, obchodníků a spisů a Registr skladů u původce, který v rámci systému ISOH provozuje Ministerstvo životního prostředí ČR
  • registr provozoven – IČP, informace o registrovaných provozovnách dle živnostenského zákona, zdrojem dat je Registr živnostenského podnikání provozovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Jak RES pomůže plnit legislativní povinnosti?

V rámci výpisu provozoven a zařízení k vybranému IČO doplní základní identifikační údaje o provozovně k danému IČO, které jsou evidovány v rejstříku živnostenského podnikání.

Napomůže také k dohledání identifikátoru k existujícím provozům, které v databázi subjektu již jsou zavedeny.

Provede kontrolu v evidenci odpadů za předávaný či přebíraný odpad odpovídající rozsahu povolení daného zařízení ve vazbě na termín platnosti souhlasu s jeho povolením.

V rámci IČO definuje RES příslušný typ subjektu:

  • sídlo
  • provozovna dle živnostenského zákona (IČP)
  • zařízení (IČZ)
  • obchodník (IČOB)
  • sklad u původce (IČS)
  • jiný provoz – není sídlem (nemá přidělené IČP), ani zařízením/obchodníkem/skladem u původce (nemá přidělení IČZ)

Obsah