Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Program SKLAD Odpadů 8 v kombinaci se zakázkovou úpravou umožňuje uživateli evidovat skladové pohyby v cizí měně.

Pro informace ohledně této úpravy programu prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.

Aktivace

Pro vybrané skladové místo lze zakoupenou zakázkovou úpravu aktivovat z levého horního menu Program, Možnosti. V okně s možnostmi programu poté v levém sloupci Skladové pohyby a následně na pravé straně záložka Skladové místo. Zde se nachází parametr Povolit evidenci v cizí měně, který je nutné zapnout, aby se daná zakázková úprava v programu projevila.

Číselník cizích měn

V tomto číselníku lze založit cizí měny, ve kterých se následní evidují skladové pohyby. Tento číselník je dostupný z levého horního menu Číselníky, Další číselníky, Číselník zahraničních měn.

Do tohoto číselníku lze založit jakoukoliv zahraniční měnu a následně ji aktualizovat dle kurzu ČNB k vybranému datu.

Evidence skladových pohybů

Evidence v cizí měně je možná u skladových pohybů Příjemka, Výkupka a Prodejka. Výběr cizí měny je uživateli umožněn pouze na vícepoložkových formulářích uvedených typů skladových pohybů.

Vzhled formuláře vícepoložkové příjemky

Na formuláři nově přibyly možnosti:

  1. Výběr zahraniční měny z rolovací nabídky
  2. Výběr z číselníku zahraničních měn
  3. Aktualizace kurzu vybrané měny dle ČNB
  4. Zrušení výběru cizí měny
  5. Nastavený kurz v programu SKLAD Odpadů 8

 

Tyto položky jsou shodně zobrazeny též na Výkupkách a Prodejkách.

Po vyplnění všech náležitostí pro vybraný typ skladového pohybu je možné vybrat odpad pomocí ikony . Po kliknutí na tuto ikonu se uživateli zobrazí okno s možností výběru odpadu, kde nově přibyla pole:

  1. Jednotková cena v cizí měně
  2. Měna
  3. Kurz

Některá pole jsou v případě vybrané cizí měny neaktivní. Tyto pole program počítá automaticky a není možné je měnit.

Přehled uložených příjemek

Po aktivaci zakázkové úpravy se v přehledu příjemek kromě stálých sloupců zobrazují také dva nové. Jedná se o sloupce "cizí cena bez DPH" a "cizí zaokr. S DPH". V těchto sloupcích se zobrazuje částka za příjemku v cizí měně.

Fakturace

Pro fakturaci v cizí měně je důležité mít správně nastavený fakturační profil. Ve fakturačním profilu je nutné aktivovat fakturaci v cizí měně včetně přepočítávání položek i přepočet základu daně dle cen v cizí měně. Generování faktury následně probíhá stále stejným způsobem.

Doporučujeme založit si za pomoci kopie nový fakturační profil, který bude sloužit k fakturaci v cizí měně a stávající profil ponechat pro fakturaci v korunách českých. Předejdete poté nutnosti neustále fakturační profil upravovat.