Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V module Odpady sú prehľady - "Všetky odpady" a "Všetky odpady za viac evidentov".

Prehľad Všetky odpady umožňuje zobraziť všetky pohyby odpadov cevidenta nezávisle na karte odpadu, kódu činnosti alebo kódu nakladania. Na tento prehľad je možné sa dostať z hlavného ovládacieho panela modulu Odpady.

Prehľad Všetky odpady za Viac evidentov umožňuje zobraziť všetky pohyby odpadov vybraných evidentov nezávisle na karte odpadu, kódu činnosti alebo kódu nakladania. Na tento prehľad je možné sa dostať z hlavného ovládacieho panela modulu Odpady.

Samozrejmosťou prehľadov je možnosť filtrovať dáta podľa vybraných stĺpcov a výberu obdobia. 

Tlač z prehľadu "Všetky odpady"

Všetky dôležité tlačové možnosti sú dostupné, tak ako v štandardnom prehľade Odpady.

  • Tlač zoznamu odpadov
  • Evidenčný list odpadu
  • Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
  • Súhrnné ohlásenie (Príloha č. 2)
  • Komunálne a drobné stavebné odpady z obce (ŽP 6-01)
  • Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu (Príloha č. 11)
  • Prehľad za občanov podľa príslušnosti k obci

Prehľad Všetky odpadmi je dostupný z hlavného ovládacieho panela.

Alebo z prehľadu Odpady.

  • No labels