Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tlač predvoleného dokladu

Táto tlačová zostava slúži k nastaveniu rýchlej tlače pre najčastejšie používanú tlačovú zostavu. Zároveň je pre vyvolanie tlače možné použiť klávesovú skratku Ctrl + P.

Pre hotovostný spôsob platby je možné zvoliť:

  • Kombinovaný doklad v hotovosti
  • Skladová príjemka s cenami alebo Skladová výdajka s cenami
  • Skladová príjemka s cenami alebo Skladová výdajka bez cien

Pre ostatné spôsoby úhrady (mimo hotovostných):

  • Skladová príjemka s cenami alebo Skladová výdajka s cenami
  • Skladová príjemka s cenami alebo Skladová výdajka bez cien

Ukážky tlačových zostáv nájdete nižšie.

 

Tlač skladovej príjemky - dodacieho listu

Táto tlačová zostava je dostupná iba pre skladové doklady typu výkup a príjem.

Kliknutím zobrazíte náhľad tlačovej zostavy.

Tlač predvoleného dokladu

Táto tlačová zostava slúži k nastaveniu rýchlej tlače pre najčastejšie používanú tlačovú zostavu. Zároveň je pre vyvolanie tlače možné použiť klávesovú skratku Ctrl + P.

Pre hotovostný spôsob platby je možné zvoliť:

  • Kombinovaný doklad v hotovosti
  • Skladová príjemka s cenami alebo Skladová výdajka s cenami
  • Skladová príjemka s cenami alebo Skladová výdajka bez cien

Pre ostatné spôsoby úhrady (mimo hotovostných):

  • Skladová príjemka s cenami alebo Skladová výdajka s cenami
  • Skladová príjemka s cenami alebo Skladová výdajka bez cien

Ukážky tlačových zostáv nájdete nižšie.

Tlač skladovej príjemky - dodacieho listu

Táto tlačová zostava je dostupná iba pre skladové doklady typu výkup a príjem.

Kliknutím zobrazíte náhľad tlačovej zostavy.

Tlač skladovej príjemky - dodacieho listu (bez cien)

Táto tlačová zostava je dostupná iba pre skladové doklady typu výkup a príjem.

Kliknutím zobrazíte náhľad tlačovej zostavy.

Tlač skladovej výdajky - dodacieho listu

Táto tlačová zostava je dostupná iba pre skladové doklady typu predaj a výdaj.

Kliknutím zobrazíte náhľad tlačovej zostavy.

Tlač skladovej výdajky - dodacieho listu (bez cien)

Táto tlačová zostava je dostupná iba pre skladové doklady typu predaj a výdaj.

Kliknutím zobrazíte náhľad tlačovej zostavy.

Tlač kombinovaného dokladu v hotovosti

Kombinovaný doklad je dostupný iba pre platby v hotovosti. Tlačová zostava sa mení pre skladové doklady typu príjemka a výdajka.

Kliknutím zobrazíte náhľad tlačovej zostavy

Kombinovaný doklad - príjemka

 


 

Kombinovaný doklad - výdajka

 

 

Tlač účtovného dokladu

Tlač účtovného dokladu sa líši v závislosti od typu skladového pohybu (príjem, výkup, výdaj a predaj) a spôsobu úhrady (v hotovosti, faktúrou).

Kliknutím zobrazíte náhľad tlačovej zostavy

Faktúra


Výdavkový pokladničný doklad


Príjmový pokladničný doklad


Súhrnný prehľad hotovostných skladových dokladov

Súhrnný prehľad hotovostných skladových dokladov tlačí iba doklady z príslušného prehľadu predaj a výdaj alebo výkup a príjem.

Kliknutím zobrazíte náhľad tlačovej zostavy.

Súhrnný prehľad bezhotovostných skladových dokladov

Súhrnný prehľad bezhotovostných skladových dokladov tlačí iba doklady z príslušného prehľadu predaj a výdaj alebo výkup a príjem.

Kliknutím zobrazíte náhľad tlačovej zostavy.

Súhrnný prehľad skladových dokladov (všeobecný)

Súhrnný prehľad skladových dokladov (všeobecný) tlačí prehľad skladových dokladov bez rozdielu spôsobu úhrady z príslušného prehľadu predaj a výdaj alebo výkup a príjem.

Kliknutím zobrazíte náhľad tlačovej zostavy.

Hromadný príkaz na úhradu pre výkupy prevodom

Hromadný príkaz na úhradu pre výkupy prevodom zobrazuje a tlačí výkupy od fyzických osôb s typom úhrady prevodom.

Kliknutím zobrazíte náhľad tlačovej zostavy.

Prehľad výkupov poštovým poukazom

Prehľad výkupov poštovým poukazom zobrazuje a tlačí výkupy od fyzických osôb s typom úhrady poštová poukážka.

Kliknutím zobrazíte náhľad tlačovej zostavy.

Súhrnný preľad výkupov podľa položiek

Kliknutím zobrazíte náhľad tlačovej zostavy.

Prehľad zrážkovej dane

Tlačová zostava Prehľad zrážkovej dane zobrazuje a tlačí všetky výkupy skladových položiek od fyzických osôb u ktorých je nastavená voľba uplatnenie zrážkovej dane.

Uplatnenie zrážkovej dane sa riadi na základe Zák. 79/2015, §16 odst. 8, písm e)

Nastavenie zrážkovej dane na skladovej položke.

Kliknutím zobrazíte náhľad tlačovej zostavy.

Partnerský prehľad

Partnerský prehľad umožňuje zobrazenie a tlač všetkých odpadov vybraného partnera z daného prehľadu (Výkup a príjem a Predaj a výdaj) a zvoleného obdobia. Tento prehľad je možné zobraziť podľa skladových dokladov alebo položiek.

 

Kliknutím zobrazíte náhľad tlačovej zostavy.