Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Datum vydání: 31.3.2020

Verze EVI 8.7.4.4 je určena pro verzi databáze DBini 2.1.8.

Přidáno
  • Modul Partner - v evidenci subjektů přidány v menu Subjekty - Možnosti - Tisk - Tisk evidence odpadů volby Průběžná evidence - export do PDF za označené subjekty a Průběžná evidence - odeslat e-mailem označeným subjektům, které umožňují vytvořit a odeslat soubory s průběžnou evidencí

Změněno
  • Odpady - upravena kontrola na povinnost vyplňovat dodatečné údaje (číslo průkazu a datum narození) u vybraných odpadů
  • Odpady - doplněna kontrola na typ vozidla v případě zadávání pomocí funkce Hromadné zadání dávek pro jeden odpad
  • Subjekty - opraveno zobrazování celého označení IČZ/IČP ve funkci Subjekty - Kontroly - Subjekty - Vyhledání subjektů s nevyplněným / neexistujícím PSČ
  • Kontrola MŽP - ID = 32 v případě, že hlášení podává zařízení 3.1.3 (zpracování vlakových souprav), tak je povoleno použití kódu nakládání BN30 u odpadu 160106
  • Hlášení do ISPOP - upraveno hlášení do IRZ v případě, že je vytvářeno za označené provozovny. Správně se detekuje, který odpad předávaný neoznačené provozovně vlastního IČO se má do hlášení zařadit.
  • Parametry programu - Evidence odpadů - Ostatní - Při zadání vybraných odpadů musí být partnerem subjekt Občan bez IČO s vyplněným údajem Průkaz - tento parametr byl přesunut do Parametry programu - Evidence odpadů - Kontroly - Kontrola na povolené odpady

  • No labels