Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Shrnutí

Archivace logů není nijak provázána s archivací databáze, proto je potřeba případnou archivaci provést ručně.

Cílem tohoto návodu je popsat jak na ruční archivaci a jak se k archivovaným logům dostat. Předpokladem je, že máte zapnuté Logování změn v databázi a jste k databázi přihlášeni jako Administrátor.

Obsah

 

Archivace logů

Archivaci je možné provádět jak z hlavní, tak archivní databáze.

Do okna s logy se dostanete přes horní menu Uživatelé - Nastavení - Logování.

 

Logy přesunete do archivu (DBLOGINI.GDB) pomocí funkce Archivace logů .

Vybráním období určujete, které logy budou přesunuty do archivu.

 


Archivované logy

Pro přístup k archivovaným logům zvolte Přepnutí na archivní databázi logů .

Stejným způsobem se opět vrátíte do záznamu logů v databázi.