Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Shrnutí

Cílem tohoto návodu je popsat tvorbu doplněného/opravného hlášení. Takové hlášení podávejte pouze pokud Vám bylo řádné hlášení vráceno nebo jste přišli na chybu sami.

Videonávod

 Klikněte pro zobrazení videa


Video v plném rozlišení lze spustit na samostatné stránce po kliknutí na název videa nebo logo Youtube v okně přehrávače.

Tvorba doplněného/opravného hlášení

Nejprve proveďte požadované opravy v evidenci.

 

Další postup je téměř stejný jako u řádného hlášení:

  1. Přes pravé menu zvolte ISPOP - Roční hlášení. Obdobně můžete funkci spustit v subjektech, v provozních celcích nebo odpadech pomocí ikony ISPOP  nebo v pravém menu přes Import & Export - Export dat.
  2. Zkontrolujte Aktuálně nastavený subjekt nebo Zaprovozní celek a jeho vyplněné hodnoty (IČO, adresa,...), dále Rozsah dat (ohlašovaný rok), poté můžete pokračovat.
  3. Pokud Centrální kontrola MŽP našla chyby, bude nutné je nejprve odstranit. Pokud žádné chyby nenašla, můžete pokračovat.
  4. Vyberte adresář pro uložení .xml souboru, případně můžete doplnit i jeho název (bílé pole) a pokračujte.
  5. Vyberte doplněné hlášení a uveďte evidenční číslo původního řádného hlášení, které najdete v potvrzujícím emailu z ISPOP, který Vám byl zaslán po odeslání řádného hlášení, a pokračujte.
  6. V zobrazeném okně Informace o vytvořeném hlášení překontrolujte veškeré údaje, pokud vše souhlasí můžete pokračovat.
  7. V posledním okně vyberte, co chcete s výsledným souborem udělat - odeslat webovou službou (tlačítko Odeslat přímo do ISPOP) nebo pomocí datové schránky (tlačítko Odeslat do datové schránky ISPOP). Program provede validaci hlášení a pokud máte vyplněny přihlašovací údaje do ISPOP, případně do datové schránky (v parametrech subjektu), tak hlášení odešle. Pokud nemáte vyplněny přihlašovací informace v Parametrech subjektu, program Vás vyzve k zadání přihlašovacích údajů. O výsledku odeslání budete hned informováni.

Zároveň si v tomto okně můžete hlášení vytisknout nebo uložit v PDF.