Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Shrnutí

Cílem tohoto návodu je popsat tvorbu doplněného/opravného hlášení. Takové hlášení podávejte pouze pokud Vám bylo řádné hlášení vráceno nebo jste přišli na chybu sami.

Videonávod

 Klikněte pro zobrazení videa


Video v plném rozlišení lze spustit na samostatné stránce po kliknutí na název videa nebo logo Youtube v okně přehrávače.

Tvorba doplněného/opravného hlášení

Nejprve proveďte požadované opravy v evidenci.

 

Další postup je téměř stejný jako u řádného hlášení:

  1. Přes pravé menu zvolte ISPOP - Roční hlášení. Obdobně můžete funkci spustit v subjektech, v provozních celcích nebo odpadech pomocí ikony ISPOP  nebo v pravém menu přes Import & Export - Export dat.
  2. Zkontrolujte Aktuálně nastavený subjekt nebo Zaprovozní celek a jeho vyplněné hodnoty (IČO, adresa,...), dále Rozsah dat (ohlašovaný rok), poté můžete pokračovat.
  3. Pokud Centrální kontrola MŽP našla chyby, bude nutné je nejprve odstranit. Pokud žádné chyby nenašla, můžete pokračovat.
  4. Vyberte adresář pro uložení .xml souboru, případně můžete doplnit i jeho název (bílé pole) a pokračujte.
  5. Vyberte doplněné hlášení a uveďte evidenční číslo původního řádného hlášení, které najdete v potvrzujícím emailu z ISPOP, který Vám byl zaslán po odeslání řádného hlášení, a pokračujte.
  6. V zobrazeném okně Informace o vytvořeném hlášení překontrolujte veškeré údaje, pokud vše souhlasí můžete pokračovat.
  7. V dalším okně vyberte, co chcete s výsledným souborem udělat - odeslat webovou službou (tlačítko Odeslat přímo do ISPOP) nebo pomocí datové schránky (tlačítko Odeslat do datové schránky ISPOP). V případě použití webové služby budete vyzváni k přihlášení do CRŽP. O výsledku odeslání budete informováni informačním hlášením.

Přihlášení do CRŽP

Pro provedení validace a pro odeslání hlášení do systému ISPOP je nyní nutné se přihlásit do CRŽP - Centrální registr životního prostředí. Přihlašovací údaje jsou stejné, jako do systému ISPOP, ovšem jen pokud jste si do půlky prosince (před odstávkou ISPOP) změnili heslo podle požadavků. Pokud jste si heslo nezměnili, je nutné si na stránkách CRŽP vytvořit heslo nové. Pokud máte přihlašovací údaje vyplněné v parametrech subjektu, budou automaticky dosazeny do formuláře.

Okno pro přihlášení do CRŽP

Pokud má přihlašovací formulář nestandardní velikost nebo jsou jednotlivá pole zúžená tak, že v nich nejde vidět text, je to způsobeno nastavením jiného než 100% DPI. Řešení jsou dvě:


  • No labels