Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis:

Tato kontrola ověřuje vyplněné hodnoty mikrobiologických ukazatelů kalů na Listu č.3. V případě vyplnění nulových hodnot se zobrazí tato kontrola jako upozornění. Jedná se o kontrolu nezabraňující ohlášení do systému ISPOP.

Doporučení:

Proveďte kontrolu vyplněných hodnot na Listu č.3 a vyplňte hodnoty. Údaje na List č. 3 se v programu zadávají v editoru Subjekty, ve kterém nejprve kurzorem vyberte záznam = ohlašující subjekt, a poté zvolte v horní lištové nabídce Možnosti příkaz Parametry subjektu. Také můžete použít ikonu . V Parametrech subjektu označte v seznamu na levé části okna položku Roční hlášení (příloha 20, ...), ČSÚ a v pravé části zvolte záložku List č. 3.

Příklad: