Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Shrnutí

V programu SKLAD Odpadů 8 od verze 8.7.4.0 je uživatelům umožněno zapnout kontrolu na uvedení IČZ/IČP u evidenčního partnera.

Obsah

Aktivace kontroly

Kontrolu lze zapnout, nebo vypnout z levého horního menu Program – Možnosti, kde je nutné v nově otevřeném okně vybrat řádek Skladové pohyby a poté záložku Skladové místo. Po tomto výběru se změní pravá strana okna a zobrazí se zaškrtávací pole Kontrola IČZ/IČP partnera. Pokud je toto pole zatrženo, je kontrola aktivní. Toto nastavení se váže na skladové místo a je nutné jej provést pro každé skladové místo, kde má tato kontrola být aktivní.

Uplatnění

V případě, že uživatel programu SKLAD Odpadů 8 vybere na některém nově pořizovaném skladovém pohybu typu Příjem, Výdej, Výkup nebo Prodej do role Původce/Odběratel (Partner v EVI) subjekt typu Firma, nebo Obec bez vyplněného IČZ/IČP, objeví se při ukládání upozornění:

Společně s touto kontrolou je nyní v programu zapnutý filtr, který při výběru subjektu do role Původce/Odběratel (Partner v EVI) v číselníku nezobrazuje sídla bez vyplněného IČZ/IČP. Tento filtr předchází problémům v evidenci odpadů, kdy ISPOP kontroluje, zda v odeslaném hlášení není uvedený partner bez vyplněného identifikátoru.