Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tlač je dostupný vo väčšine prehľadoch pod tlačidlom Tlač (príp. kláv. skratka Ctrl + P). 

Program tlačí zobrazené záznamy. Znamená to, že ak si vytvoríte nejaký filter, tlačová zostava vytvorí tento filtrovaný (zredukovaný) záznam.

Pred samotnou tlačou program zobrazí náhľad, ktorý vie oveľa viac - napríklad export do niekoľkých rôznych formátov.

Čo všetko umožňuje náhľad tlačovej šablóny pred tlačou?

 

 

Tlač otvorí bežnú ponuku výberu tlačiarne, počtu kópií a ďalších voliteľných možností.

Možnosť rýchlej tlače odošle náhľad na predvolenú tlačiareň bez možnosti úpravy parametrov tlače.

 

Nastavenie stránky umožňuje zmeniť:

 • rozmer tlače voči zvolenému formátu stránky
 • zmenu veľkosti okrajov
 • zmenu orientácie stránky
 • zmenu formátu stránky (A4, A5 a ďalšie)

 

Pri mnoho-stránkovom náhľade je prístupný panel rýchlej navigácie medzi stránkami.

 

Táto voľba umožňuje uložiť a otvoriť dokument vo formáte .prnx. Vďaka tomuto formátu je možné ukladať dokumenty s ďalšími informáciami, napríklad rozloženie pri tlači, pri následnom otvorení možnosť exportu do PDF a ďalšie.

 

Priblíženie, oddialenie dokumentu. Rozloženie náhľadu v prípade viacstranového dokumentu.

 

Pre daný dokument je možné zmeniť farbu pozadia alebo pridať vodoznak.

 

Náhľad pred tlačou umožňuje exportovať zobrazený dokument do niekoľkých rôznych formátov alebo ho rovno v týchto formátoch odoslať pomocou predvoleného emailového klienta.

Export je možný do:

 • .PDF
 • .HTML
 • .MHT
 • .RTF
 • -DOCX
 • .XLS
 • .XLSX
 • .CSV
 • .TXT
 • export do obrázku
  • BMP
  • GIF
  • JPEG
  • JPG
  • TIFF
  • EMF
  • WMF

Ukončenie náhľadu pred tlačou a návrat do programu ENVITA.