Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pokud Vám vyskočila hláška, že se v hlavní databázi nachází záznamy, které patří do archivu, ale daný rok již zarchivovaný máte, zkontrolujte data v archivu a pokud jsou správná, smažte z hlavní databáze daný rok. Tuto možnost najdete v horním menu Databáze - Počty záznamů v databázi, zde u každé agendy je tlačítko Smazat rok.

Videonávod

 Klikněte pro zobrazení videa

Video v plném rozlišení lze spustit na samostatné stránce po kliknutí na název videa nebo logo Youtube v okně přehrávače.


(tuto operaci může provádět pouze administrátor programu ADMIN)

Funkce Archivace dat slouží v programu k rozdělení vytvořené evidence podle jednotlivých roků do samostatných databází. Archivaci dat doporučujeme provádět vždy po odeslání ročního hlášení do ISPOP a po převedení koncových zůstatků odpadů (kód nakládání xN5, xR13, xD15) do nového roku (kód nakládání C00). 

Výhody:

  1. Případná změna údajů např. v subjektech neovlivní již archivovanou evidenci. 
  2. Snížení počtu aktivně používaných záznamů v databázi => zrychlení práce s programem.
  3. Vyšší bezpečnost dat. 

Archivaci dat provedete pomocí příkazu v horní lištové nabídce Databáze\ Archivace\Archivace dat na titulní obrazovce EVI 8. Před zahájením archivace doporučujeme vytvořit bezpečnostní zálohu dat (z důvodu náhlého výpadku proudu apod.).

 

Vyberte rok, za který bude provedena archivace evidence subjektů, odpadů, přepravy NO, identifikačních listů, autovraků, zpětného odběru, správních řízení a všech potřebných číselníků. Pomocí tlačítka Spustit archivaci zahájíte archivaci, která je časově náročná a může probíhat i několik minut – zejména v síťovém provozu programu EVI 8 nebo při velkém objemu dat.

K vytvořenému archivu se lze jednoduše připojit pomocí Nastavení období.