Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Nová pravidla registrace programu RES Plus

Dle nových licenčních podmínek se nyní RES Plus registruje stejným způsobem jako software EVI 8, nebo SKLAD Odpadů 8. Na každý uživatelský účet (v případě síťové instalace), popř. PC (v případě lokální instalace) je vyčerpána jedna zakoupená licence. Licence je nepřenosná, tzn. že již není možné využití jedné licence pro více uživatelských účtů.

 

Online registrace RES Plus

 

 

 

  • No labels